Demineralizácia vody

TD-2

td6

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu v (μS/cm). Zabudovaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.
Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / TDS).
Vhodná pre doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Kontajner vyrobený z plastu vystuženého vláknami. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody.
Voliteľne so spätnou klapkou BA.

Špecifikácia:
kap. náplne 2,7 l:
cca 4500 litrov pri 1 ° dH
cca 450 litrov pri 10 ° dH
Max. Prietok: 300 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
Max. Teplota: 60 ° C
Max. Plniaci tlak: 6 bar
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
Merací počítač – TDS/ μS/cm, prietok, strážca hodnoty μS/cm, celkový prietok,
Dĺžka: 390 mm, výška: 360 mm
Hmotnosť: 4,0 kg


TD-6

td6

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / TDS).
Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Kontajner vyrobený z plastu vystuženého vláknami. Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody. Voliteľne so spätnou klapkou BA.

Špecifikácia:
Kap. náplne 6,5 l:
cca 10.000 litrov pri 1 ° dH .
cca 1000 litrov pri 10 ° dH
• max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
• max. teplota: 60 ° C
• max. plniaci tlak: 6 bar
• Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
• Merací počítač – TDS / μS/cm, prietok, strážca hodnoty μS/cm, celkový prietok
• dĺžka: 490 mm, výška:460 mm
• Hmotnosť: 5,0 kg


dj9

Demi - 9

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / TDS).
Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Kontajner vyrobený z plastu. Odnímateľná hlava pre ľahkú výmenu náplne na mieste. Vstavaný by-pass na mixovanie surovej vstupnej vody. Voliteľne so spätnou klapkou BA.

Špecifikácia:
• Plniaca kapacita 8 l: cca 1 500 litrov pri 10 ° dH
• Max. prietok: 400 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
• Max. teplota: 60 ° C
• Max. plniaci tlak: 6 bar
• Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
• Merací počítač – TDS / μS/cm, prietok, strážca hodnoty μS/cm, celkový prietok,
• Dĺžka: 490 mm, výška: 490 mm
• Kód : MRX020


Basic mobil plus

basic mobil plus

Kompaktná prenosná jednotka na demineralizáciu vody. Ideálna pre prvotné plnenie systémov, ale aj na zabudovanie do systému. Zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku. Na jedno naplnenie dokáže upraviť až 1200 l pri 20 ° dH. Profesionálna plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia. Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie a plnenie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu. Je ideálna pre veľké systémy - možnosť zapojenia by-pass technológiu. Meranie výstupných parametrov vody. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácia:
Kap. náplne 12,5 l:
cca 24 000 litrov pri 1 ° dH
cca 2400 litrov pri 10 ° dH
Max. prietok: 1 000 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
Max. teplota: 60 ° C
Max. plniaci tlak: 6 bar
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
Rozmery, 1022mm x 170 mm
Hmotnosť 22 kg

 


td44

Demi - 44

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov.

Špecifikácia:
• Kap. náplne 37,5 lit.: cca 7 200 litrov pri 10 ° dH
• Max. prietok: 1 500 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
• Max. teplota: 60°C
• Max. plniaci tlak: 6 bar
• Pripojovací závit: DN 20 3/4 "
• Filter na mechanické nečistoty 25 μm
• Merací počítač – TDS / μS/cm, prietok, strážna hodnota μS/cm, celkový prietok
• Dížka 490 mm, výška 1400 mm
• Hmotnosť: 12,0 kg
• Kód: MRX021


Profi mobil plus

profi mobil plus

Prenosné zariadenie na demineralizáciu vody. Ideálne pre prvotné plnenie systémov, ale i na zabudovanie do systému. Zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku. Na jedno naplnenie dokáže upraviť až 2400 l pri 20 ° dH. Profesionálna plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia. Digitálny merač vody na vstupe a výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti) Vhodná pre doplňovanie a plnenie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov na iontomeničovom základe. Mobilná nerezová jednotka na ľahkú manipuláciu. Je ideálna pre veľké systémy - možnosť zapojenia by-pass technológiu.
Meranie vstupno - výstupných parametrov vody. Odnímateľná hlava pre jednoduchú výmenu náplne na mieste.

Špecifikácia:
Kap. náplne 25 l:
cca 2 400 litrov pri 20 ° dH
cca 4 800 litrov pri 10 ° dH
Max. prietok : 1 500 lit. / h pri vstupnom tlaku 3-4 bar
Max. teplota: 60 ° C
Max. plniaci tlak: 6 bar
2 x merací počítač (vstup + výstup)
Váha 25 kg
Pripojovací závit: DN 20 3/4 "


demineralizacny pocitac

Demineralizačný počítač

Počítač pre sledovanie parametrov demineralizovanej vody. Merací počítač je napájaný z batérie. Meria prietok l / min., Celkový prietok v litroch a obsah rozpustených minerálnych látok, v/ μS/cm alebo ppm.

Monitorovanie hodnoty vodivosti v/ μS/cm alebo ppm - upozorní pri prekročení limitu. Limit a prietok možno vynulovať.

 

 

 

 


EINWEG 300

nf300

Jednorazová patróna na demineralizáciu vody, zmena farby indikuje vyčerpanie patróny, ľahké pripojenie, 100% demineralizácia, upraví až 300 l vody na 0 ° dH.
Jednorazová demineralizačná patróna na úpravu vody. Zmena farby (modrá na sivú ) indikuje vyčerpanie patróny. Možnosť inštalácie digitálneho merača vody na výstupe patróny (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre doplňovanie uzatvorených vykurovacích systémov. Plnenie žehličiek, umývanie okien, fotovoltaických solárnych systémov, batérii. Všade tam, kde je potreba upravovať vodu od vodného kameňa.

Špecifikácia:
Kap. náplne : 300 litrov pri 11 ° dH na 0 ° dH
Prietok : 1,2 lit. / min
Max. teplota: 60 ° C
Max. plniaci tlak: 6 bar
Pripojovací závit: DN 15mm - 1/2 "
Dĺžka: 450 mm,
Hmotnosť: 1,5 kg

 


plniaca zostavaPlniaca zostava typu BA

Zariadenie na zabránenie spätného toku upravenej vody späť do systému s pitnou vodou. Plniaca zostava pracuje v súlade so zásadou zníženého tlaku trojkomorovým systémom. Zostava zabezpečuje ochranu pitnej vody až do triedy rizika 4. Certifikovaný DVGW. Spĺňa normu DIN EN 1717.

Špecifikácia:
• Pripojenie DN 15mm - 1/2 "
• Max. tlak 10 bar
• Max. teplota 65°C
• Kód: 3050K

Naši dodávatelia