Redukčné ventili

Hlavnou funkciou týchto redukčných ventilov je udržiavanie konštantného tlaku v systéme, aj keď sa vstupný tlak do systému výrazne mení. Takéto zmeny sa zvyčajne vyskytujú počas noci alebo cez víkend, keď klesá spotreba vody. Udržiavanie konštantného tlaku v systéme zabraňuje úniku a/alebo nesprávnej prevádzke kohútikov, umývačiek riadu, práčok a podobne.

FAR Redukcny ventil s manometrom 28251

Redukčný ventil s manometrom

Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a úžitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. batérií, bojlerov, armatúr a pod. Dodáva sa s regulačným kľúčom.

Kompatibilné médiá: Voda / Vzduch

Pripojenie: 1"

Maximálna prevádzková teplota: 75°C

 

Redukčný ventil s manometrom

FAR Redukcny ventil s manometrom 286512 286534

Hlavnou funkciou týchto redukčných ventilov je udržiavanie konštantného tlaku v systéme, aj keď sa vstupný tlak do systému výrazne mení. Takéto zmeny sa zvyčajne vyskytujú počas noci alebo cez víkend, keď klesá spotreba vody. Udržiavanie konštantného tlaku v systéme zabraňuje úniku a/alebo nesprávnej prevádzke kohútikov, umývačiek riadu, práčok a podobne. Prednastavený na 3 bary.

Kompatibilné médiá: Voda / Vzduch

Pripojenie: 1/2" a 3/4"

Maximálna prevádzková teplota: 75°C

 

 

Rohový redukčný ventil FAR Rohovy redukcny ventil 287334

Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a úžitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. batérií, bojlerov, armatúr a pod.. Prednastavený na 5 barov. možnosť pripojiť manometer.     

Pripojenie: 3/4"

Maximálna prevádzková teplota: 75°C

 

 

Automatická plniaca jednotka

Chrómová automatická plniaca jednotka pre uzavreté okruhy. Vybavená regulátorom na nastavenie tlaku, manometrom, spätným ventilom a uzatváracím kohútom. Odporúča sa pre vykurovacie a klimatizačné systémy.

Max. vstupný tlak: 10 bar

Kalibračný tlak: 0,5÷4 bar

 

Plniaca zostava typu BA

Zariadenie na zabránenie spätného toku upravenej vody späť do systému s pitnou vodou. Plniaca zostava pracuje v súlade so zásadou zníženého tlaku trojkomorovým systémom.

Pripojenie: DN 15mm - 1/2"

Max. vstupný tlak: 10 bar

Maximálna prevádzková teplota: 65°C

 

Zónový ventil

Zónový ventil FAR je navrhnutý tak, aby vytváral samostatné systémy ústredného kúrenia pre nové aj existujúce stavby. Hodí sa na použitie s horizontálnymi rozvodmi a tiež je možné ho použiť na rozšírenú kontrolu nad existujúcimi inštaláciami.

Pripojenie: 1/2", 3/4", 1", 1¼"

Otvárací čas: 40s

 

Manifold

Regulovateľný rozdeľovač na pitnú vodu alebo TUV. Každý port je dodávaný s obojstrannými sieťotlačovými diskami na identifikáciu obvodu.

Pripojenie: 3/4", 1"

2, 3, 4 okruhové

 Eurokonus / Ploché pripojenie

SimplyFAR

MosadznOpravný spoj na plastové a medené potrubie pitnej vody. Teleso z mosadze. O-krúžok s dvojitým tesnením. Vhodné na inštaláciu pod podlahou.

Pripojenie: 3/4" Eurokonus

Oprava: 66 - 95mm

 

Antikondenzačný ventil

Termostatický antikondenzačný ventil proti kondenzácii. Nezávisle reguluje teplotu vratnej vody z nádrže teplej vody do palivového zdroja (kotla), zabraňuje kondenzácii na obvode a dechtovaniu.

Rozmer: 3/4", 1", 5/4"

Teplota: 45°C, 55°C, 60°C, 70°C

 

 

TermoFAR

Chrómovaný osadzný redukčný zmiešavací ventil. Vrátane spätnej klapky.

Pripojenie: 1“

Rozsah nastavení: 25 - 65°C

 

 

 

Neutralizátor kondenzu

Neutralizátor kyslích kondenzátov pre kondenzačné kotle. Zariadenie, ktoré reguluje pH vody a mení ju z kyslej na zásaditú. Vrátane prvotnej náplne. Armatúry pre potrubie ∅20.

Pripojenie: 3/4“

Max. teplota: 90°

 

 

 

 

Naši dodávatelia