Inhibítory a nemrznúce kvapaliny

Inhibítory korózie, inak známe ako ochranné prostriedky proti korózii alebo inhibítory ústredného kúrenia, chránia systémy ústredného kúrenia proti tvorbe kalu a usadenín vodného kameňa. Škodlivé účinky koróznych zvyškov môžu spôsobiť hluk kotla, zablokovanie obehového čerpadla, upchatie potrubia,  poruchu kotla, nesprávne fungovanie tepelného čerpadla ako aj negatívne ovplyvniť celkovú účinnosť systému a životnosť kotla.

Veľmi doležitým prvkom inhíbitorov je aj pH buffer, ktorý upravuje neželanú zmenu pH. 

Pohľad na to, ako funguje Fernox Protector F1:

Fernox TF1 totla filter video

Protector F1 1

Protector F1

 • Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov.
 • Obsahuje funkciu pH buffer – stabilizácia pH vody vo vykurovacom systéme na optimálnu hodnotu medzi 6,5 a 8,5 pH čo bráni vzniku korózie a vodného kameňa.
 • Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
 • Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
 • Predlžuje životnosť systémov.
 • Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.
 • Šetrí na účtoch.
 • Znižuje náklady na údržbu.
 • Udržiava výkonnosť systémov.
 • Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.pokus
 • Nie je toxický a neškodí ŽP.

 

Protector F1Expres Protector F1 Expres

 • Rýchle, pohodlne a jednoducho použiteľné - možno aplikovať do systému za 30 sekúnd.
 • Obsahuje funkciu pH buffer – stabilizácia pH vody vo vykurovacom systéme na optimálnu hodnotu medzi 6,5 a 8,5 pH čo bráni vzniku korózie a vodného kameňa.
 • 100%-ne recyklovateľná fľaša.
 • Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov.
 • Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
 • Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
 • Predlžuje životnosť systémov.
 • Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.
 • Šetrí na účtoch.
 • Znižuje náklady na údržbu.
 • Udržiava výkonnosť systémov.
 • Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.
 • Nie je toxický a neškodí ŽP.

HVAC Protector F1HVAC Protector F1 1

 • Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov.
 • Obsahuje funkciu pH buffer – stabilizácia pH vody vo vykurovacom systéme na optimálnu hodnotu medzi 6,5 a 8,5 pH čo bráni vzniku korózie a vodného kameňa.Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
 • Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
 • Predlžuje životnosť systémov.
 • Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.pokus2
 • Šetrí na účtoch.
 • Znižuje náklady na údržbu.
 • Udržiava výkonnosť systémov.
 • Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.
 • Nie je toxický a neškodí ŽP.

 

FC1 inhibitor 1

FC1 Inhibitor

 • Inhibítor pre centrálne vykurovanie
 • Pre kombinované kovové komerčné a HVAC vykurovacie a chladiace systémy.
 • Zabraňuje korózii železa, liatiny, medi, mosadze a hliníka.
 • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa.
 • Zachováva výkonnosť systému a predlžuje životnosť.
 • Je kompatibilný so všetkými ďalšími komerčnými chemickými prostriedkami Fernox.
 • Je netoxický, bez dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov a kyseliny boritej.
 • Predlžuje životnosť vykurovacieho systému.

 pokus3

 

 

FC1 Filter FluidFernox FC1 FF

 

 • Ústredné kúrenie prostriedku pre zmiešané kovové úžitkové a HVAC vykurovacie a chladiace systémy
 • Zabraňuje korózii ocele, liatiny, medi, mosadze a hliníka
 • Zabraňuje usadzovaniu nečistôt
 • udržiava efektívnosť systému a predlžuje životnosť systému
 • Kompatibilné so všetkými ostatnými Fernox komerčných chemikálií
 • netoxický, dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov a kyseliny boritej

 

pokus3

 

 

 

Filter Fluid F1FF1

 • S magnetickým filtrom na ochranu systémov proti korózii.
 • F1 Protector s disperzantom na uľahčenie bezpečného zberu magnetitu do magnetického filtra.
 • Predlžuje životnosť kotlov, čerpadiel a výmenníkov tepla.
 • Určený na permanentné ponechanie v systéme.
 • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii.
 • Najlepšia, inovačná formulácia vo svojej triede.                     

pokus4

 

 

 

AF10 BiocideFernox Biocide AF10

 • Biocíd na prevenciu bakteriálnej kontaminácie vdomácich systémoch ústredného kúrenia a v chladiacich systémoch.
 • Zabraňuje opätovnému výskytu glejovitých usadenín vprívodných aexpanzných nádržiach.
 • Kompatibilný so všetkými ochrannými prípravkami Fernox Protector F1.
 • Rýchly aefektívny účinok.
 • Jednoduchá aplikácia.

 

 

 

Alphi-11

Fernox Alphi11 5L

 • Zabraňuje korozívnemu pôsobeniu vody na oceľ, liatinu, meď, mosadz a hliník.
 • Kombinácia nemrznúceho a ochranného prípravku.
 • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa.
 • Kompatibilný zo všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými vo vykurovacích systémoch.
 • Uchováva účinnosť a tím predlžuje životnosť systému.
 • Nejedovatý a priaznivý pre životné prostredie.

 

 pokus5

 

 

 

HP-15Fernox HP15

 • Vhodný pre použitie do tepelných čerpadiel zem-vzduch, aj vzduch-voda a systémi podlahového kúrenia.
 • Ochrana proti mrazu do -15°C.
 • Poskytuje ochranu proti korózii, usadzovaniu vodného kameňa a znečistenia bakteriálneho pôvodu.
 • Stabilná hodnota pH.
 • Kompatibilný so všetkými materiálmi bežne sa vyskytujúcimi v tepelných čerpadlách.
 • Netoxické

 pokus6

 

 

 

HP-15c Fernox HP 15C

 • Kvapalný koncentrát pre prenos tepla pre tepelné čerpadlá vzduch-voda, zme-voda.
 • Ochrana proti mrazu od -14°C do -34°C
 • Poskytuje ochranu proti korózii, usadzovaniu vodného kameňa a znečistenia bakteriálneho pôvodu.
 • Kompatibilný so všetkými materiálmi bežne sa vyskytujúcimi v tepelných čerpadlách a v systémoch podľahového kúrenia.
 • Stabilná hodnota pH.
 • Netoxické

 pokus6

 

 

 

 Fernox Solar S1

 

Solar S1

 • Pre slnečné kolektory mrazuvzdorná kvapalina inhibítorom pre vysoké teploty.
 • Poskytuje ochranu pred mrazom do -28 °C.
 • Stabilné pH v celom rozsahu prevádzkových teplôt.
 • Kompatibilný so všetkými modelmi solárnych panelov.

  pokus6

 

 

 

Systemsafe-DMKamco Systemsafe DM orezanie

 • Vhodné pre multi-kovové systémy.
 • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa, kalu a mikrobakteriálnej kontaminácii.
 • Zabraňuje vnútornej jamkovej a galvanickej korózii.
 • Chráni a predlžuje životnosť vykurovacieho systému.
 • Dávkovanie je 1% z objemu systému.

 

Kamco pokus

 

 

Systemsafe-ICKamco Systemsafe IC

 • Zabraňuje tvorbe kalov a vodného kameňa.
 • Zabraňuje vnútornej jamkovej a galvanickej korózii.
 • Zabraňuje mikrobiologickej kontaminácii.
 • Chráni oceľ, liatinu, meď, mosadz a bronz.
 • Chráni a predlžuje životnosť vykurovacieho systému.

 

 

 

 

Procold Factory

 

 

Procold Factory

 • Nižší čerpací odpor.
 • Vyšší výkon.
 • Dobrý fyzikálne a chemické vlastnosit.
 • 5-ročná záruka.
 • Ekonomické riešenie.

 

 

Procold Factory ECO 2

 

Procold Factory ECO

 • Detekcia netesností.
 • Nepredstavuje nebezpečenstvo pre život ani životné prostredie.
 • 5-ročná záruka.
 • Schválené Poľským národným inštitútom verejného zdravotníctva / Národný inštitút hygieny (PZH).

 

 

Naši dodávatelia

Slovensky   cs my   pl my   hu   en gb